Palvelut

oivaa osaamista

Talouden Personal Trainer

Kokemukseeni perustuva toimintamalli, jossa kartoitetaan ja kehitetään yrityksen talousprosesseja yhdessä henkilöstön kanssa, vähennetään turhaa työtä ja saatetaan prosessit kuntoon. Taustalla on Lean ajattelu; kokonaiskuvan ymmärrys, turhan työn poistaminen prosesseista ja toiminnan jatkuva kehittäminen.

Miksi käyttää Talouden Personal Traineria?

Oman työn ohessa

 • ei ole aikaa kehitystyöhön
 • ei huomata mitä voisi muuttaa
 • ei osata ajatella eri vaihtoehtoja, tehdään niin kuin aina ennenkin

Sari Kaikkonen, Talouden Personal Trainer

 • Yli 30 vuoden laaja kokemus taloushallinon eri tehtävistä
 • Kokemusta erikokoisista yrityksistä monilta toimialoilta
 • Työskennellyt kotimaisissa ja kansainvälisissä tehtävissä
 • Hahmotan kokonaisuudet, mutta ymmärrän yksityiskohtien merkitykset
 • En ole sidoksissa mihinkään järjestelmätoimittajaan

Vuokrajohtaja, interim manager

Vuokrajohtajan käyttö on yleistynyt yrityksissä, sillä se on joustava ja nopea ratkaisu hallita muutostilanteita tai kehityshankkeita. Vuokrajohtaja tuo osaamisensa yrityksen käyttöön esimerkiksi johtajarekrytoinnin aikana tai yritykselle tärkeässä projektissa. Taitava vuokrajohtaja toimii tärkeänä kehittämisresurssina ja neuvonantajana yrityksessä.

 • Toimin vuokratalousjohtajana putki- ja viemärisaneeraus yrityksessä, jossa tehtäväni oli varmistaa talouslukujen ja raportoinnin laatu, luoda kassavirtaraportointi ja projektiseuranta. Osallistuin yrityksen myyntiin ja toimin johtoryhmän jäsenenä.
 • Delivery Managerina vastuullani oli taloushallinnon ulkoistuspalveluja tuottavan yrityksen palvelutuotannon päivittäinen johtaminen ja kehittäminen.

Taloushallinnon kehitysprojektit

Kehitysprojektit ovat organisaation sisäisiä projekteja ja ne ovat vaativia ponnistuksia yrityksille. Usein kehitysprojektit ovat taloudellisesti suuria investointeja sekä haastavia muutosjohtamisen kannalta.

Tietojärjestelmien kehitysprojekti referenssejä

 • Analysoin suuren rakennuskonsernin Oracle taloushallintojärjestelmäprojektissa taloushallinnon prosessien toimivuuden ja tein niihin kehitysehdotukset, osallistuin uuden taloushallintojärjestelmän kehitystyöhön ja laadin siihen kehitysehdotuksia sekä tuin ja osallistuin järjestelmäprojektin käyttöönoton valmisteluun ja testaukseen.
 • Suuren rakennusyrityksen toimeksiannossa vastasin SAP- ja MDM-järjestelmien käyttöönotto -projektissa sisäisestä laskennasta, prosessien kuvaamisesta ja johdonraportoinnista sekä näiden osalta muutosjohtamisesta konsernissa.

Toimintatapojen kehitysprojekti referenssejä

 • Tukkukauppaan erikoistuneen yrityksen tehtävä sisälsi taloushallinnon prosessien ja sisäisenlaskennan raporttien kartoituksen sekä controllerin koulutuksen tukemaan entistä paremmin johdon päätöksentekoa.
 • Suuren infrarakentajan toimeksiannossa kartoitin controllereiden osaamisen ja toimintatapojen nykytilan sekä käytetyt raportit. Toisessa toimeksiannossa keskityin talousohjauksen organisointiin, tehtäväkuviin ja sparrasin sisäisen laskennan työkaluihin liittyvissä kehityshankkeissa.
 • Suuren teollisuuden ylläpitotoimintaan erikoistuneen yrityksen toimeksiannossa tein kehitysehdotuksen taloushallinnon prosesseihin ja toimintatapoihin Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi kehitin johdonraportointia.

Muutaman eri toimialoilla toimivien yrityksien ulkoistetun kirjanpidon ja sisäisen

Yritysostot

Ennen yrityskauppaa tehdään Due Diligence DD, jossa talouden osalta selvitetään yrityksen taloudellinen tilanne, numeroiden luotettavuus, talousprosessien tehokkuus ja talousraportoinnin laatu. Yrityskaupan onnistuminen riippuu haltuunoton onnistumisesta. Haltuunotto vaatii muutoksen järjestelmällistä hallintaa ja johtamista.

 • Kahdessa eri kansainvälisen pörssiyrityksen yritysostoissa vastasin talouden due diligence -selvityksestä ja integraation suunnittelusta.
 • Korjausrakentamisen toimialan yritysfuusiossa vastasin taloushallinnon prosessien ja toimintatapojen yhtenäistämisestä erittäin tiukassa aikataulussa.
 • Vastasin tuotannollista toimintaa harjoittavan yrityksen haltuunotosta, jossa yksi tavoitteista oli parantaa kassavirtaa ja kannattavuutta. Loimme uuden strategian, kehitimme johtoryhmätyöskentelyä, projektiseurantaa ja johdonraportointia sekä yhdistimme kahden varsin erilaisella toimialalla toimivan yrityksen taloushallinnot ja loimme yhtenäiset toimintatavat henkilöstöhallintoon.
 • Keskisuuren rakennusliikkeen fuusioon liittyen konsultoin johtoa yhteisen taloushallinnon organisoinnissa sekä yhteisten toimintatapojen ja prosessien kehittämisessä ja käyttöönotossa.

 

Kasvuyrityksen toiminnan tuki

Pienessä kasvavassa yrityksessä voi olla tarvetta osa-aikaiselle vuokratalousjohtajalle, joka tarjoaa osaamistaan muun johdon raportointiin, kassavirran hallintaan ja toiminnan kehittämiseen, sekä toimii johtoryhmän jäsenenä.

 • Eräälle liitolle olen toiminut ulkoistettuna talousjohtajana ja auttanut aina tarvittaessa. Yhdessä toimitusjohtajan kanssa teimme budjetin, päivitimme ennusteita ja kehitimme talousraportointia hallitukselle. Lisäksi otimme käyttöön kassavirranseurannan ja -suunnittelun.