Talouden Personal Trainer

Hoidetaan prosessit kuntoon yhdessä

  1. Luodaan kokonaiskuva
  2. Analysoidaan nykytila
  3. Vakioidaan prosessi
  4. Etsitään turha työ ja kehityskohteet
  5. Kehittäminen jatkuu
Tärkeimmät tehtävät ovat:

Avata asiakkaan kanssa prosessien nykytilanne
Saada asiakas innostumaan kehittämisestä
Auttaa asiakasta asettamaan kunnianhimoiset tavoitteet
Kannustaa ja ohjata saavuttamaan uudet toimintamallit

Oivaltava vuokrajohtaja

Vuokrajohtaja

 • On kokenut johtamisen ammattilainen sekä koulutuksen että työkokemuksen ansiosta.
 • Voi käyttää niin isoissa kuin pienissä toimeksiannoissa.
 • Astuu mukaan, kun yritys tarvitsee vahvaa osaamista jollekin erityisosa-alueelle osa-aikaisesti tai muutosprojektiin ei löydy osaamista yrityksen sisältä.
 • Tuo uusia näkökulmia ja ulkopuolista tietoa yrityksen käyttöön, mitkä ovat kehittämisessä arvokkaat voimavarat.
 • Omaksuu nopeasti yrityksen tilanteen ja oivaltaa kehittämistarpeet.
 • Tyypillisesti vuokrajohtaja otetaan 4-12 kuukautta kestävään muutostarpeeseen. Tällaisia tilanteita ovat: kun avainhenkilö on poistunut organisaatioista tai jäänyt pitkälle sairauslomalle, on suoritettu yrityskauppa, käynnistetään muutosprojekti, johon oman henkilökunnan resurssit eivät riitä.