Oivaltava vuokrajohtaja

Vuokrajohtaja on kokenut johtamisen osaaja sekä koulutuksen että työkokemuksen ansiosta. Hän tuo uusia näkökulmia ja ulkopuolista näkemystä yrityksen käyttöön, mikä on kehittämisessä voimavara. Hän pääsee nopeasti kiinni yrityksen tilanteeseen ja kehittämistarpeisiin. Tyypillisesti vuokrajohtaja otetaan 4-12 kuukautta kestävään muutostilanteeseen. Näitä tilanteita syntyy, kun avainhenkilö on lähtenyt tai jäänyt pitkälle sairauslomalle, tehdään yrityskauppa tai käynnistetään projekti, johon oman henkilökunnan resurssit eivät riitä.

Vuokrajohtajaa voi käyttää myös pienemmissä toimeksiannoissa, kun tarvitaan vahvaa osaamista jollekin osa-alueelle osa-aikaisesti tai projektiin ei löydy osaamista omasta yrityksestä.

Oiva Partnersin kautta tarjoan osaamistani ja kokemustani yritysten käyttöön esimerkiksi kehityshankkeisiin ja muutostilanteisiin sekä yrityskauppoihin.