Palvelut

Oiva Partners Oy tarjoaa seuraavia palveluita:

  • Vuokrajohtajan tehtävät, talousjohtaja tai toimitusjohtaja
  • Yrityskaupat ja ostettujen yritysten integraatio
  • Taloushallinnon kehityshankkeet, suunnittelu ja toteutus
  • Kasvuyrityksen toiminnan tuki
  • Konsultointi, neuvonta ja selvitystyöt

Vuokrajohtaja, interim manager

Vuokrajohtaja-järjestelyä käytetään entistä useammin yrityksissä, sillä se on joustava ja nopea ratkaisu esimerkiksi muutostilanteisiin tai kehityshankkeisiin. Vuokrajohtaja tuo osaamisensa yrityksen käyttöön esimerkiksi johtajarekrytoinnin aikana tai yritykselle elintärkeässä projektissa.

Vuokrajohtaja voi olla esimerkiksi yrityksen tilapäinen talousjohtaja tai toimitusjohtaja. Toimeksiannon laajuus ja kesto vaihtelee tilanteen mukaan, joten vuokrajohtaja voi toimia yrityksen kehittäjänä joko lyhyen aikaa tai pidemmän jakson.

Vuokrajohtaja on kokenut johtamisen osaaja sekä koulutuksensa että työkokemuksensa ansiosta. Hän tuo uusia näkökulmia ja ulkopuolista näkemystä yrityksen käyttöön, mikä on kehittämisessä voimavara. Hän pääsee nopeasti kiinni yrityksen tilanteeseen ja kehittämistarpeisiin. Vuokrajohtaja sopeutuu uusiin olosuhteisiin ja tilanteisiin.

Taitava vuokrajohtaja toimii tärkeänä kehittämisresurssina ja neuvonantajana yrityksessä.

Muutosjohtaminen

Muutosjohtamista tarvitaan järjestelmämuutosten ja toimintatapojen muutoksissa, esimerkiksi taloushallinnon ulkoistaminen tai ostetun yrityksen haltuunotto vaatii muutoksen järjestelmällistä hallintaa ja johtamista. Siihen kuuluu olennaisena osana myös sitouttaminen ja osallistaminen sekä jatkuva viestintä.

Kasvuyrityksen toiminnan tuki

Pienessä kasvavassa yrityksessä voi olla tarvetta osa-aikaiselle vuokratalousjohtajalle, joka tarjoaa osaamistaan muun johdon raportointiin, kassavirran hallintaan ja toiminnan kehittämiseen, sekä toimii johtoryhmän jäsenenä.